Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Innobus wśród dinozaurów.

W dniach 12-19 czerwca w Bałtowie odbył się V Świętokrzyski Piknik Jurajski. Przez 8 dni na wszystkich uczestników tego wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. Nie mogło zabraknąć podczas tego wydarzenia naszego Innobusu, który uświetnił całość imprezy w ostatnim dniu pikniku.
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2011  

Trwa nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie. Program dotyczy m.in. zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji badań.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization. Najlepsi pracownicy naukowo-badawczy jednostek naukowych, pracownicy centrów transferu technologii, menadżerowie innowacyjności zaangażowani w pracę zespołów badawczych mogą wziąć udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych w rankingu szanghajskim uczelniach na świecie, np. Harvard University, University of California - Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology.
Data dodania: poniedziałek, 20 czerwca 2011  

Innowacyjność 2010

Raport Innowacyjność 2010Wzorem poprzednich edycji Raport Innowacyjność 2010 zawiera prezentację stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania, opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz część ekspercką. W tegorocznym wydaniu Raportu część ekspercka poświęcona została tematowi kulturowych i społecznych uwarunkowań innowacyjności i konkurencyjności firm, w tym relacji, zaufaniu i dobrym miejscom pracy, a także edukacji dla innowacyjności i potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań jest również znaczenie współpracy w zakresie innowacji oraz działalności B+R.

Data dodania: piątek, 17 czerwca 2011  

Ekoinnowacje szansą rozwoju

Ekoinnowacje stanowią działania, które mają na celu rozwój nowych produktów i procesów, które w spo­sób znaczący redukują niekorzyst­ne oddziaływanie na środowisko. Wg Ziółkowskiego ekoinnowacje klasy­fikuje się na następujące rodzaje:

  • technologiczne, np. produkty, procesy,
  • społeczne, np. zachowanie, nawy­ki konsumpcyjne,
  • organizacyjne, np. ekoaudyty, zie­lone B+R,
  • instytucjonalne, np. platformy współ­pracy, nieformalne grupy, sieci powo­łane w celu zajmowania się kwestiami środowiskowymi.
Data dodania: czwartek, 16 czerwca 2011  

Akademicki Mistrz Innowacyjności!

Po raz drugi Polska Agencja Rozwo­ju Przedsiębiorczości organizuje kon­kurs Akademicki Mistrz Innowacyjno­ści. Termin składania wniosków mija 11 lipca 2011 r. Konkurs skierowa­ny jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili się lub też obronią swoje prace magi­sterskie w terminie 30 czerwca 2009 – 10 lipca 2011 r. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci lub też promotorzy pracy, pod warunkiem, że uzyskała ona ocenę, co najmniej dobrą.

Data dodania: wtorek, 14 czerwca 2011  

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Koordynacji Konkursów naboru projektów w województwie świętokrzyskim przy Świętokrzyskiej Radzie Innowacji (ŚRI)

Wychodząc naprzeciw poszukiwaniu spójności między harmonogramami konkursów naboru projektów w dniu 10.06 br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej działającej w tej kwestii przy Świętokrzyskiej Radzie Innowacji. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Urzędu Marszałkowskiego wspólnie debatowali nad poszukiwaniem efektów synergii działań finansowanych ze źródeł regionalnych, krajowych i zagranicznych.

Data dodania: poniedziałek, 13 czerwca 2011  

Tydzień Innowacji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizuje w dniach 20-22 czerwca 2011 r. Tydzień Innowacji. W trakcie przedsięwzięcia zaprezentowane zostaną różnorodne formy pozyskiwania funduszy na działalność innowacyjną.

Data dodania: poniedziałek, 13 czerwca 2011  

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny w Poznaniu

Największe i najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie prezentujące innowacyjne rozwiązania dla przemysłu będzie miało miejsce w dniach 14-17 czerwca w Poznaniu. Targi Innowacje-Technologie-Maszyny (ITM) organizowane są przez  Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (PPNT).

Data dodania: poniedziałek, 13 czerwca 2011  


Strona 204 z 212
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 9820
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8983
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8895
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 8860
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego