Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Kręgi innowacji

Realizując założenia i cele wyznaczone na 2011 rok, Biuro Innowacji przystąpiło do prac przygotowawczych zmierzających do uruchomienia projektu systemowego pod nazwą „Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym projektu jest rozwój trwałych form współpracy w regionie, służących kreowaniu zintegrowanych narzędzi transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami w kierunkach uznanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego za kluczowe dla dynamicznego rozwoju innowacyjnego gospodarki województwa, tj: efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża targowo/ kongresowa (wystawiennicza), transfer wiedzy oraz wzornictwo.

Uchwałą nr 286/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011 roku zostali wyłonieni partnerzy (konsorcjum podmiotów) do wspólnej realizacji w/w projektu, w składzie:

  1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., adres: ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce – LIDER PARTNERSTWA,
  2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego, adres: ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce,
  3. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, adres: ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce,
  4. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres: ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce,
  5. Kielecki Park Technologiczny, adres: ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce,
  6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie znajduje się w fazie realizacyjnej, stąd wszelkie szczegółowe informacje będą na bieżąco uzupełniane, zgodnie z harmonogramem postępujących prac.

Więcej informacji na temat założeń projektu można uzyskać na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=155&strona=1 w zakładce poświęconej Planom Działania na 2011 rok dla Priorytetu VIII.

Data dodania: wtorek, 24 maja 2011
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13011
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12329
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12469
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12774
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego